Γιατί η επιτυχία είναι μόνο…
ΑΝΟΔΟΣ!

Γενικές Αρχές Λειτουργίας

Οι μαθητές του φροντιστηρίου οφείλουν:

  • Να προσέρχονται την ακριβή ώρα έναρξης του μαθήματος και να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα. Όταν απουσιάσουν ενημερώνεται ο κηδεμόνας, ενώ σε περίπτωση συνεχών απουσιών διαγράφονται.
  • Να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να συμμετέχουν στα διαγωνίσματα. Η συμμετοχή στις γραπτές δοκιμασίες που προγραμματίζονται από το φροντιστήριο είναι υποχρεωτική για τους μαθητές και συνεχόμενες απουσίες αποτελούν λόγο διακοπής της φοίτησης.
  • Να διατηρούν τους χώρους διδασκαλίας καθαρούς και να μην προκαλούν ζημιές στο κτίριο.
  • Να έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους καθόλη την ώρα του μαθήματος.
  • Η διεύθυνση του φροντιστηρίου έχει το δικαίωμα να διαγράφει οριστικά μαθητή για μη ευπρεπή συμπεριφορά προς τους συμμαθητές του ή προς τους καθηγητές του, είτε κατά την ώρα διδασκαλίας είτε στα διαλείμματα.
  • Οι γονείς ενημερώνονται για την επίδοση των μαθητών σε προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις.

  • Για το φροντιστήριο ισχύουν οι αργίες τις ημέρες και περιόδους που ισχύουν για τα σχολεία και που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.