Γιατί η επιτυχία είναι μόνο…
ΑΝΟΔΟΣ!

Πρόγραμμα σπουδών B' Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία

ΩΡΕΣ

1,5
2,5
1,5
2
1,5

Προσανατολισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχαία

ΩΡΕΣ

3,5