Γιατί η επιτυχία είναι μόνο…
ΑΝΟΔΟΣ!

Πρόγραμμα σπουδών B' Λυκείου
Θετικών Σπουδών

Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία

ΩΡΕΣ

2
2,5
1,5
2
1,5

Προσανατολισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά
Φυσική

ΩΡΕΣ

2
2