Γιατί η επιτυχία είναι μόνο…
ΑΝΟΔΟΣ!

Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθημ. & Στ. Στατιστικής
Βιολογία
Ιστορία

ΩΡΕΣ

2
2,5
1,5
1,5

Προσανατολισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχαία
Ιστορία
Λατινικά

ΩΡΕΣ

4
2
3