Γιατί η επιτυχία είναι μόνο…
ΑΝΟΔΟΣ!

Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα

ΩΡΕΣ

2,5

Προσανατολισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχαία
Ιστορία
Κοινωνιολογία

ΩΡΕΣ

4
2.5
2,5