Γιατί η επιτυχία είναι μόνο…
ΑΝΟΔΟΣ!

Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθημ. & Στ. Στατιστικής
Βιολογία
Ιστορία

ΩΡΕΣ

2
2,5
1,5
1,5

Προσανατολισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά
Α.Ο.Θ.
Α.Ε.Π.Π.

ΩΡΕΣ

5
2,5
2,5