Γιατί η επιτυχία είναι μόνο…
ΑΝΟΔΟΣ!

Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα

ΩΡΕΣ

2,5

Προσανατολισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά
Οικονομία
Πληροφορική

ΩΡΕΣ

5
2,5
2,5