Γιατί η επιτυχία είναι μόνο…
ΑΝΟΔΟΣ!

Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Θετικών Σπουδών

Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθημ. & Στ. Στατιστικής
Βιολογία
Ιστορία

ΩΡΕΣ

2
2,5
1,5
1,5

Προσανατολισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία

ΩΡΕΣ

5
4
3
2,5