Γιατί η επιτυχία είναι μόνο…
ΑΝΟΔΟΣ!

Πρόγραμμα σπουδών Γ' Λυκείου
Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα

ΩΡΕΣ

2,5

Προσανατολισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία

ΩΡΕΣ

5
4
3,5
3