Γιατί η επιτυχία είναι μόνο…
ΑΝΟΔΟΣ!

Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά

ΩΡΕΣ

1
2,5


Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία

ΩΡΕΣ

1
2,5
2
1


Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία

ΩΡΕΣ

1
3
2
1