Γιατί η επιτυχία είναι μόνο…
ΑΝΟΔΟΣ!

Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία
Μαθηματικά
Φυσική

ΩΡΕΣ

1
1
2,5
1


Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία

ΩΡΕΣ

1
1
2,5
1,5
1


Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία

ΩΡΕΣ

1
1
3
2
1